ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΡΝΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΣΕ ΑΠΟ ΠΟΑΥΣ ΚΑΙ ΠΟΑΣ