Υπόμνημα προς Πολιτικά Κόμματα & Υπουργούς για Σχέδιο Νόμου ΚΤΕΛ

 

Αθήνα  2  Απρίλη  2012
 
Προς
1.  Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων
 κ.  Μάκη  Βορίδη
2.  Υπουργό  Εργασίας  &  Κοινωνικής  Ασφάλισης
      κ.  Γιώργο  Κουτρουμάνη
 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

 
Θέμα:  «Οι υπό συζήτηση νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ΚΤΕΛ στο νομοσχέδιο ‘περί προώθησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 
 
Διαπιστώνουμε ότι στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για τις επιβατικές μεταφορές έχουν περιληφθεί πλείστες διατάξεις ευνοϊκές για τα ΚΤΕΛ. Αρκεί να επισημάνουμε ότι προτείνεται η παράταση κατά 4 χρόνια!!! της διάρκειας κυκλοφορίας των λεωφορείων των ΚΤΕΛ από το έτος κατασκευής του πλαισίου, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, ενώ επίσης διατίθεται σε αυτά ποσό    45.000.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μετά τα118.000.000 € που τους διατέθηκαν τα  τελευταία  χρόνια με τον ίδιο τρόπο. Παράλληλα περιέχονται ρυθμίσεις οι οποίες, κατά παρέκκλιση όσων ισχύουν για τους μεταφορείς του ιδιωτικού τομέα, παρέχουν διευκολύνσεις και ευελιξία ως προς τον τρόπο λειτουργίας. 
Αυτή η ειδική μεταχείριση ενδεχομένως δικαιολογείται από την ιδιότητα των ΚΤΕΛ ως κοινωφελών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν το αγαθό των δημοσίων συγκοινωνιών. Η ιδιότητα αυτή όμως, πέραν των προνομίων, εμπεριέχει και έναν κοινωνικό ρόλο, ο οποίος θα πρέπει προεχόντως να εκδηλώνεται στις εργασιακές σχέσεις. Αντ’ αυτού, κατά το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες μιας ολομέτωπης επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα εκ μέρους των ΚΤΕΛ, επίθεσης η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί, σε αυτή την κλίμακα και με αυτή τη σφοδρότητα, ούτε καν από επιχειρήσεις του αμιγώς ιδιωτικού τομέα. Εκμεταλλευόμενα τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στα εργασιακά, οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις που πράγματι χειμάζονται από την κρίση, πολλά ΚΤΕΛ έχουν σπεύσει σε δεκάδες αδικαιολόγητες απολύσεις κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ, ενώ επίσης η Ομοσπονδία τους, αδικαιολόγητα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος (αφού τα ΚΤΕΛ, με δεδομένη τη στροφή του επιβατικού κοινού στα δημόσια μέσα μεταφοράς, έχουν επωφεληθεί από την κρίση, όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα οικονομικά τους στοιχεία), κατήγγειλαν πριν από λίγες ημέρες την κλαδική Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ, προτείνοντας την κατάργηση όλου του θεσμικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο και το οποίο έχει χτιστεί μετά από προσπάθειες δεκαετιών. 
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι τα ΚΤΕΛ δεν μπορούν από τη μια πλευρά να επωφελούνται από ευνοϊκές ρυθμίσεις και κρατικές ενισχύσεις και από την άλλη πλευρά να ενεργούν στις σχέσεις τους με το προσωπικό, σαν να μην υπάρχει κανένας περιορισμός από την αποστολή που προορίζονται να υπηρετούν. Καμία κοινωνική διάσταση δεν υπάρχει στον τρόπο λήψης των αποφάσεων που αφορούν τις τύχες χιλιάδων εργαζομένων, τους οποίους χωρίς λόγο στέλνουν στην ανεργία. Και ενώ λειτουργούν ως μονοπώλιο και έχουν προστατευθεί απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων με γενναία αύξηση του κομίστρου, επιχειρούν να συμπιέσουν το μισθολογικό κόστος, παρόλο που ο τζίρος τους βαίνει αυξανόμενος. 
Θεωρούμε ότι αυτή η διόρθωση αυτής της ανισορροπίας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Πολιτεία κατά το επόμενο διάστημα, διότι καίρια παράμετρος για την  ομαλή εξυπηρέτηση του συγκοινωνιακού έργου είναι η εργασιακή ασφάλεια και η τήρηση των θεσμικών ρυθμίσεων που επί δεκαετίες διέπουν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΚΤΕΛ.     
 
Για την Ο.Σ.Μ.Ε
 
Ο  Πρόεδρος                                                                                              Ο  Γεν.  Γραμματέας
 
Βασίλης  Δημητρόπουλος                                                                              Γιώργος  Τσιρίδης
 
 
Κοινοποίηση:
Κοινοβουλευτικές  Ομάδες
Πολιτικών  Κομμάτων  Βουλής