Δικαστική Απόφαση για ακυρότητα απόλυσης ΚΤΕΛ Ξάνθης

Διαβάστε το έγγραφο της Δικάστικής Απόφασης εδώ.