ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28.1.13

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

                   ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

           

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου, αρ. 51, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

 

                                                                  ΠΡΟΣ

      Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο Ο.ΣΥ. Α.Ε. που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, οδός Παρνασσού, αρ. 6, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποιούμενη

  1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  2. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων

                                                                   ____________

 

            Όπως σας είναι γνωστό, στην Ομοσπονδία μας συμμετέχουν πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων στην επιχείρησή σας. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, στην έκτακτη συνεδρίασή του της 27ης Ιανουαρίου 2013 αποφάσισε την προκήρυξη και σας προειδοποιεί για στάση εργασίας  των μελών των πρωτοβάθμιων επιχειρησιακών σωματείων της ΟΣΥ ΑΕ που ανήκουν στη δύναμή μας για  την  28η  Γενάρη  2013από  την  έναρξη  έως  τη  λήξη  της  βάρδιας,  διότι:

Η  υφαρπαγή  ερήμην  δικαστικών  αποφάσεων  με  δικαστήρια  την  Κυριακή,  προσβάλλει  το  νομικό  μας  πολιτισμό  και  όχι  μόνο.  Ωθούμαστε  σε  απεργίες  από  τις  διοικήσεις  των  αστικών  συγκοινωνιών  που  προφανώς  καλοβλέπουν  την  ιδιωτικοποίησή  τους.

Η  στάση  κρίνεται  απαραίτητη,  προκειμένου  να  συντονίσουμε  τη  δράση  των  εργαζομένων  στις  αστικές  συγκοινωνίες,  ώστε  οι  συγκοινωνίες  να  παραμείνουν  δημόσιες  και  προκειμένου  να  ενημερωθεί  η  κοινωνία  για  τα  φτηνά  τεχνάσματα  των  διοικήσεων  και  των  ιδιωτών  που  κρύβονται  πίσω  τους.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε όσους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επίδοσής του.

 

Αθήνα, 27.1.2013 

 

Για την Ο.Σ.Μ.Ε

 

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                           Κων/νος  Νικολακόπουλος