ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

  • Εκτύπωση

 

Αριθμ.  πρωτ.  878              Αθήνα  9  Σεπτέμβρη  2013

 

Προς

1.       Υπουργό  Μεταφορών  &  Υποδομών

2.       Υπουργό Οικονομικών

3.       Υπουργό  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Πρόνοιας

 

 

Κύριοι Υπουργοί,

Στις αρχές Αυγούστου, προχωρήσατε στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία μειώσατε δραστικά τα πρόστιμα και τις εν γένει κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των Κανονισμών 561/2006 και 3821/85. Οι περιορισμοί που προβλέπουν οι εν λόγω Κανονισμοί αφορούν πρωτίστως στην προστασία της οδικής ασφάλειας. Ένα χρόνο πριν, με τη διάταξη του εδ. 3 της υποπαρ. ΙΑ13 του άρθρου πρώτου του 4093/2012, είχε καταργηθεί η υποχρέωση θεώρησης του βιβλίου δρομολογίων για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών για τις οποίες προβλεπόταν.

Αναρωτιόμαστε πραγματικά εάν με αυτόν τον τρόπο, με έκπτωση δηλαδή στην οδική ασφάλεια, θεωρείτε ότι παρέχετε υπηρεσία στον ελληνικό τουρισμό. Με μείωση του προστίμου για πολύ σοβαρές παραβάσεις των Κανονισμών σε 200 €, καθιστάτε ελκυστική την παράβαση, καθιστάτε μη ανταγωνιστικό τον μεταφορέα που δεν παραβιάζει τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο ν. 3534/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προβλέπει εύρος προστίμου 200 € έως 4.000 €, επιλέξατε για τον κυρίως όγκο των παραβάσεων να προβλέψετε πρόστιμο στο κατώτατο και συμβολικό όριο των 220 €. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι βάσει της προηγούμενης σχετικής με αρ. Φ450/51477/5520 ΦΕΚ Β 2686/2011 ΥΑ, το πρόστιμο για τις αντίστοιχες παραβάσεις ήταν 600 € για την επιχείρηση και 300 € για τον οδηγό, συνολικά δηλαδή 900 €.

Η παραβατικότητα ήταν ήδη σε υψηλά επίπεδα, πριν ακόμα τη μείωση των προστίμων. Σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, όπου σημειώνονται τεράστια κέρδη από τον τουρισμό, παρατηρούνται και οι συχνότερες και σοβαρότερες παραβάσεις, και τούτο διότι οι επιχειρηματίες θέλουν να διαχειριστούν την επιβατική κίνηση με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος. Περιήλθε σε γνώση μας ότι στην Κω για παράδειγμα, σε κάθε έλεγχο της τροχαίας, διαπιστώνεται σωρεία παραβάσεων από τουριστικά λεωφορεία. Εάν αναλογισθεί κανείς την περιορισμένη δυνατότητα που έχουν τα κατά τόπους τμήματα της Τροχαίας για διενέργεια ελέγχων, λόγω υποστελέχωσης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μη καταγεγραμμένο μέγεθος της παραβατικότητας είναι πολύ μεγαλύτερο. Η κατάργηση άλλωστε της υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων δρομολογίων καθιστά ευχερέστατη την αλλοίωση του περιεχομένου τους, με αποτέλεσμα να καθίσται ανέφικτος ο έλεγχος της τήρησης των χρονικών ορίων απασχόλησης των επαγγελματιών οδηγών. 

Σε αυτή την κατάσταση, ήρθε να προστεθεί η απόφασή σας για «ελάφρυνση» των παραβατών με πρόστιμα που στοιχίζουν σε εκείνους λιγότερο από ό, τι η συμμόρφωσή τους στους Κανονισμούς. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι διαμορφώνετε με αυτή σας την απόφαση συνθήκες ενθάρρυνσης της παραβατικότητας, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την οδική ασφάλεια. Θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση αναθεώρηση του ύψους των προστίμων, ώστε να λειτουργούν πράγματι οι κυρώσεις ως μέσο αποτροπής των παραβιάσεων των σχετικών κανόνων, την επαναφορά της ρύθμισης περί θεώρησης των βιβλίων δρομολογίων αλλά και εντατικοποίηση των ελέγχων της τροχαίας.

 

 

Για την  Ο.Σ.Μ.Ε

 

Ο Πρόεδρος                               Ο   Γεν.  Γραμματέας

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς             Κων/νος  Νικολακόπουλος

 

 

 

Κοινοποίηση:

1)      Υπουργό  Δημόσιας  Τάξης  &  Προστασίας  του Πολίτη

2)      Υφυπουργό  Μεταφορών

3)      Γεν.  Γραμματέα  Υπουργείου  Μεταφορών

4)      Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ

5)      ΜΜΕ

6)      Σωματεία  μέλη