ΕΓΓΡΑΦΟ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ

 

Αριθμ.  πρωτ.  894                                                                         Αθήνα  12  Σεπτέμβρη  2013

 

Προς

1) τον κ. Υπουργό Οικονομικών

2) τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

3) τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

4) τον κ. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5) τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

6) τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

7) τον κ. Υπουργό Παιδείας

8) τον κ. Υπουργό Υγείας

9) τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

10) τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

11) τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

12) τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

13) την κα Υπουργό Τουρισμού

14) τους Γενικούς Γραμματείς των ανωτέρω Υπουργείων

 Κοινοποίηση:

1)  Γ.Σ.Ε.Ε

2)  Μ.Μ.Ε

3)  Σωματεία μέλη

 ------------------------

 

 Κύριοι Υπουργοί,

Διαπιστώσαμε ότι στο αναρτημένο στο διαδίκτυο προς ψήφιση σχέδιο νόμου για τις δημόσιες υπεραστικές μεταφορές έχετε περιλάβει διάταξη περί κατάργησης όλων των περιορισμών που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΚΤΕΛ στις απολύσεις των οδηγών ενταγμένων σε ΚΤΕΛ λεωφορείων.

Την διάταξη αυτή διατηρήσατε μυστική έως την ανάρτηση του σχεδίου νόμου στο διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένως είχαμε ζητήσει ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών για τις σχεδιαζόμενες διατάξεις που αφορούν τα εργασιακά, ώστε να τοποθετηθούμε με την ιδιότητά μας ως θεσμικού εκπροσώπου των εργαζομένων σε όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας.

Το περιεχόμενο της ρύθμισης του άρθρου 50 παρ. 2 του σχεδίου νόμου αλλά και η μυστικότητα που τηρήθηκε κατά την επεξεργασία του, δεν μας αφήνει καμία αμφιβολία ως προς τους φορείς που το εμπνεύστηκαν και πέτυχαν την εισαγωγή του στο σχέδιο νόμου. Αυτό που προκαλεί προβληματισμό και αγανάκτηση είναι η από πλευράς του Υπουργείου ενδοτικότητα στις πιέσεις μιας κατηγορίας εργοδοτών, οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν τα οφέλη του μονοπωλίου στις δημόσιες αστικές και υπεραστικές μεταφορές, ήδη λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ και οι οποίοι, εν μέσω αύξησης του κύκλου εργασιών  τους, όπως μπορεί εύκολα κανείς να διαπιστώσει από μια απλή επισκόπηση των δημοσιευμένων ισολογισμών τους, αναζητούν τρόπους να απαλλαγούν από το παλαιό προσωπικό.

Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 50 παρ. 2 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι με την επίμαχη διάταξη επιδιώκεται η «αποσαφήνιση» του π.δ. 246/2006 σε ό, τι αφορά το καθεστώς απολύσεων των οδηγών ενταγμένων σε ΚΤΕΛ λεωφορείων.  Όπως καλά γνωρίζουν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου, τις διατάξεις περί απολύσεων των οδηγών έχει ερμηνεύσει ο Άρειος Πάγος και τα Δικαστήρια της ουσίας ήδη από το 2010. Κανένα «κενό νόμου» δεν έχουν διαπιστώσει τα Δικαστήρια που να χρήζει αποσαφήνισης. Αντιθέτως, με πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία τα Δικαστήρια έχουν κρίνει ότι οι προβλεπόμενοι από το πδ 246/2006 περιορισμοί στις απολύσεις υπαγορεύονται από τις ειδικές περιστάσεις που τους δικαιολογούν και επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος. Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο (αντί πολλών ΟλΑΠ 15/2002), ο επιδιωκόμενος σκοπός των περιορισμών στις απολύσεις είναι η ασφαλής εκτέλεση της μεταφοράς του επιβατικού κοινού αλλά και η κατοχύρωση της εργασιακής θέσης των οδηγών δια της αποτροπής των αυθαίρετων και καταχρηστικών απολύσεών τους από μέρους των ιδιοκτητών, στο πλαίσιο του λειτουργικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού των ΚΤΕΛ.

Πράγματι, η ασφάλεια στην εκτέλεση των επιβατικών μεταφορών αποτελεί άμεση συνάρτηση της εργασιακής ασφάλειας των οδηγών. Προσφάτως η Ομοσπονδία μας υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά συγκεκριμένου ΚΤΕΛ, το οποίο απαιτεί συστηματικά από τους οδηγούς υπέρβαση των οριζόμενων από τον ΚΟΚ ορίων ταχύτητας. Όπως επίσης θα πρέπει να σας είναι γνωστό, η καταπόνηση των επαγγελματιών οδηγών με υπερβολικό χρόνο οδήγησης, κατά παράβαση των χρονικών ορίων οδήγησης που προβλέπουν οι Κανονισμοί 561/2006 και 3821/85, αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες τροχαίων δυστυχημάτων.

Σύμφωνα με την κοινή λογική, οδηγοί οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να απολύονται χωρίς κανένα λόγο, υπό το φόβο απώλειας της θέσης εργασίας τους, θα ενδίδουν σε οποιαδήποτε απαίτηση του εργοδότη τους σε βάρος της οδικής ασφάλειας. Υποθέτουμε ότι δεν έχετε καμία αμφιβολία, όπως δεν έχουμε ούτε εμείς,  για το τι θα συμβεί στις εθνικές οδούς με οδηγούς οι οποίοι θα παλεύουν να διατηρήσουν μια, δυσεύρετη πλέον, θέση των 500 €, με πρόστιμα για παραβάσεις των Κανονισμών 561/2006 και 3821/85, τα οποία πρόσφατα μειώσατε σε συμβολικά επίπεδα, χωρίς θεωρημένα βιβλία δρομολογίων, τα οποία προσφάτως καταργήσατε, και χωρίς επαρκείς ελέγχους από την Τροχαία, για τους οποίους δεν μεριμνείτε. Υποθέτουμε ότι δεν έχετε επίσης καμία αμφιβολία για τις εκατοντάδες απολύσεις οδηγών που θα γίνουν την επόμενη ημέρα από την ψήφιση μιας τέτοιας διάταξης.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είχατε δώσει μέχρι στιγμής την πρέπουσα βαρύτητα στις παραμέτρους που επισημαίνουμε με το παρόν έγγραφό μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στη στάθμιση που έστω και τώρα μπορείτε να κάνετε, θα προκρίνετε τα αγαθά της οδικής ασφάλειας και της διατήρησης θέσεων εργασίας. Ζητούμε την άμεση απόσυρση της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 2 από το σχέδιο νόμου περί επιβατικών μεταφορών και τη διατήρηση αλώβητου του καθεστώτος απολύσεων στα ΚΤΕΛ.

 

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 Ο  Πρόεδρος                                                                         Ο  Γεν.  Γραμματέας

                  Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                        Κων/νος  Νικολακόπουλος