ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΛ (16-9-2013)

 

Αριθμ.  πρωτ.  901                                              Αθήνα  13  Σεπτέμβρη  2013

 

 

Προς

όλα  τα  ραδιοτηλεοπτικά  μέσα

 

 

          Τη  Δευτέρα  16-9-2013  και  ώρα  14:00  σας  καλούμε  στα  γραφεία  της  Ομοσπονδίας  μας  (Μενάνδρου  51 – 2ος  όροφος – Αθήνα)  όπου  θα  παραχωρηθεί  συνέντευξη  Τύπου  σχετικά  με  το  υπό  συζήτηση  και  ψήφιση  σχεδίου  νόμου  «Δημόσιες  υπεραστικές  οδικές  μεταφορές  επιβατών – Εθνική  ρυθμιστική  αρχή  χερσαίων  μεταφορών  και  άλλες  διατάξεις»,  το  οποίο  εκτός  των  άλλων  εμπεριέχει  διάταξη  που  χωρίς  κανένα  περιορισμό  επιτρέπει  απολύσεις  εργαζομένων,  κυρίως  με  την ειδικότητα  του  οδηγού.

 

 Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 

Ο  Πρόεδρος                                                 Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                     Κων/νος  Νικολακόπουλος