ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ (16-9-2013)

 

Αριθμ.  πρωτ.  915                                                 Αθήνα  15  Σεπτέμβρη  2013

 

 

Προς

όλα  τα  ραδιοτηλεοπτικά  μέσα

 

 

          Η  προγραμματισμένη  για  την  Δευτέρα  16-9-2013  συνέντευξη  προς  όλα  τα  ραδιοτηλεοπτικά μέσα  σχετικά  με  το  σχέδιο  νόμου  «Δημόσιες  υπεραστικές  οδικές  μεταφορές  επιβατών – Εθνική  ρυθμιστική  αρχή  χερσαίων  μεταφορών  και  άλλες  διατάξεις»       α ν α β ά λ λ ε τ α ι.

          Για  τον  προγραμματισμό  της  δράσης  της  Ομοσπονδίας,  καθώς  και  για  τον  καθορισμό  του  χρόνου  που  θα  πραγματοποιηθεί  η  συνέντευξη  τύπου,  θα  ενημερωθείτε  με  νέο  Δελτίο  Τύπου.

          Ευχαριστούμε  για  το  ενδιαφέρον  σας.

 

 Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 Ο  Πρόεδρος                                                         Ο  Γεν.  Γραμματέας 

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                            Κων/νος  Νικολακόπουλος

 

 


Κοινοποίηση:

Σωματεία  μέλη  Ο.Σ.Μ.Ε