ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Σ/Ν ΓΙΑ ΚΤΕΛ

 

(21)                                                                       Aθήνα    19  Σεπτέμβρη  2013

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

 

          Η  Ομοσπονδία  μας,  ύστερα  από  πρόσκληση  που  δέχτηκε,  συμμετείχε  με  αντιπροσωπεία  της  (Πρόεδρος – Β΄ Αντιπρόεδρος – Γεν.  Γραμματέας)  στη  συνεδρίαση  της  Διαρκούς  Επιτροπής  Παραγωγής  &  Εμπορίου  στις  18-9-2013  προκειμένου  να  τοποθετηθεί  επί  του  σχεδίου  νόμου  του  Υπουργείου  Μεταφορών  «Δημόσιες  υπεραστικές  οδικές  μεταφορές  επιβατών – Ρυθμιστική  αρχή  επιβατικών  μεταφορών  και  άλλες  διατάξεις».

          Στη  συνεδρίαση  ο  Πρόεδρος  της  Ομοσπονδίας  μας,  ύστερα  από  μακρά  τοποθέτηση,  ανέλυσε  τις  θέσεις  μας,  απάντησε  σε  ερωτήσεις  που  δέχτηκε  από  τους  Βουλευτές  της  Επιτροπής  και  κατέθεσε  τροπολογίες – βελτιώσεις  σχετικά  με  θέματα  που  αφορούν τον  κλάδο  μας.     

 

 

                                                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ