ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμ.  πρωτ.   739                                                     Αθήνα  12  Ιούλη  2013

 

  

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου

 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου, αρ. 51, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

  

Κατά το τελευταίο διάστημα, όπως πληροφορηθήκαμε από τη διοίκηση του Συνδικάτου Εργαζομένων στα Υπεραστικά – Αστικά ΚΤΕΛ Κρήτης, το οποίο ανήκει στη δύναμή μας, τα συνδικαλιστικά στελέχη του εν λόγω σωματείου δέχονται αφόρητη πίεση και απειλές από την εργοδοσία για την εγκατάλειψη της συνδικαλιστικής τους δράσης. Ήδη έχει απολυθεί το εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου, Βασίλειος Κυραλάκης, το οποίο είχε την ιδιότητα του Ταμία, για δήθεν πλημμελή εκτέλεση της εργασίας του, χωρίς να έχει προηγηθεί πειθαρχικός έλεγχος ούτε για ένα από τα καταλογιζόμενα παραπτώματα. Μετά την απόλυση του ανωτέρω, η εργοδότρια εταιρία εκφοβίζοντας και απειλώντας τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ ότι τα περιμένει η ίδια τύχη, πέτυχε να παραιτηθούν δυο ακόμα εργαζόμενοι από την ιδιότητά τους ως μελών της διοίκησης του σωματείου, αλλά και να ζητήσουν τη διαγραφή τους από το σωματείο, χάνοντας ακόμα και την ιδιότητα του απλού μέλους.

Με όλες αυτές τις ενέργειες, η εργοδότρια επιδιώκει σε πρώτη φάση την παρεμπόδιση της λειτουργίας του σωματείου με την απομάκρυνση των στελεχών της διοίκησής του και εντέλει τη διάλυσή του, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία εκδηλώνεται μπαράζ αντεργατικών μέτρων. Η απουσία συνδικαλιστικού σωματείου αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή των μέτρων αυτών χωρίς αντιδράσεις και κόστος για την εργοδοτική πλευρά. Έτσι, με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου ευθέως απειλεί με απολύσεις ώστε να καρατομήσει τη συνδικαλιστική δράση στους κόλπους της.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 1264/1982, απαγορεύεται στους εργοδότες και σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα απαγορεύεται να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση (εδ. β’  του άρθρου 14 παρ. 2 ν. 1264/1982), να απαιτούν από τους εργαζόμενους δήλωση συμμετοχής, αποχώρησης ή μη αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση (εδ. γ΄), να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζόμενους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση (εδ.  στ’). Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 1264/1982, ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του που που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του ίδιου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση ή και με χρηματική ποινή μέχρι 5.000.000 δραχμών. 

Μετά τα ανωτέρω ζητούμε τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών της διοίκησης της εταιρίας ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ για παραβάσεις του ν. 1264/1982. Μάρτυρές μας προτείνουμε τους α) Βοργιά  Στυλιανό κάτοικο  Ηρακλείου,  β) Σταράκη  Ιωάννη  κάτοικο Ηρακλείου   και      γ)  Σταυρακάκη  Μιχαήλ  κάτοικο  Ηρακλείου.

 

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

Ο  Πρόεδρος                                        Ο  Γεν.  Γραμματέας

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                  Κων/νος  Νικολακόπουλος