ΕΞΩΔΙΚΟ ΟΣΜΕ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου, αρ. 51, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

 

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λαγκαδά, αρ. 16, νόμιμα εκπροσωπούμενη.

  

Κατά τις τελευταίες ημέρες, προσφεύγουν στην Ομοσπονδία μας  εργαζόμενοί σας, μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμή μας, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι δέχονται αφόρητες πιέσεις, προκειμένου να υπογράψουν «υπεύθυνες δηλώσεις» με τις οποίες θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι συμφώνησαν και αποδέχθηκαν μείωση των αποδοχών τους κατά 10% από την 1.7.2014 και για δεκαπέντε μήνες και ότι ποτέ δεν θα αναζητήσουν και δεν θα αξιώσουν τα ποσά των περικοπών από την εταιρία σας.

Κατ΄αρχήν η επιλογή από εσάς του τύπου της μονομερούς «υπεύθυνης δήλωσης» προκειμένου να τροποποιηθούν επί τα χείρω όροι των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων είναι μεν καινοφανής, αλλά όχι ανεξήγητη. Έχετε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι καμία άλλη μείωση δε μπορείτε να επιβάλετε μονομερώς πέραν εκείνης που έχετε ήδη επιβάλει τον Ιούλιο του 2012, μετά τη θέση σε ισχύ της με αρ. 6/2012 ΠΥΣ. Για το λόγο αυτό, και αφού το προσωπικό έχει ήδη αρνηθεί να υπογράψει τροποποιητική σύμβαση εργασίας, προσπαθείτε πλέον να υφαρπάξετε τη συναίνεση των εργαζομένων σε μειώσεις των μισθών τους με υπεύθυνες δηλώσεις, θέλοντας μάλιστα να εξασφαλίσετε ότι δεν θα αναζητήσουν τα δεδουλευμένα τους με την απειλή των κυρώσεων περί ψευδούς δήλωσης! 

Έχουμε ήδη αναφερθεί στις Αρχές σχετικά με εκδικητικά μέτρα που λαμβάνετε εναντίον οδηγών που δεν έχουν συναινέσει σε μείωση των αποδοχών τους, καθώς και άλλες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους σας. Στην προσπάθεια να εξαναγκάσετε ατομικά κάθε εργαζόμενο να συναινέσει σε μείωση των αποδοχών του, ενώ δεν έχετε καν ενημερώσει και διαβουλευθεί με το σωματείο των εργαζομένων για τα οικονομικά προβλήματα που επικαλείσθε και για τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και εντός του πλαισίου του νόμου, θα μας βρείτε απέναντί σας. Προκαλεί άλλωστε τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι επιχειρείτε μια τέτοια μισθολογική μείωση στη έναρξη της τουριστικής περιόδου, που παραδοσιακά όλα τα ΚΤΕΛ, και δη αυτά τα οποία εξυπηρετούν τουριστικούς προορισμούς όπως είναι και το δικό σας, παρουσιάζουν αυξημένη επιβατική κίνηση και έσοδα.

Παραίτηση από εργατικές αξιώσεις δεν χωρεί παρά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ελεύθερη βούληση του εργαζόμενου ασφαλώς αποτελεί τη κυριότερη από αυτές τις προϋποθέσεις. Για λογαριασμό όλων των εργαζομένων που είναι μέλη σε πρωτοβάθμια σωματεία της δύναμής μας, σας δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία συναίνεση στη μείωση των αποδοχών τους, ότι θα συνδράμουμε τους εργαζόμενους με κάθε μέσο που διαθέτουμε προκειμένου να διεκδικήσουν τις διαφορές των αποδοχών τους σε περίπτωση που επιφέρετε μειώσεις και τονίζουμε και πάλι ότι οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από τα συνδικαλιστικά τους όργανα, με τα οποία είστε υποχρεωμένοι να διαβουλεύεστε.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα  στην ανώνυμη μεταφορική εταιρία με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λαγκαδά, αρ. 16, νόμιμα εκπροσωπούμενη, προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς την στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

 

                                            Αθήνα, 20.5.2014

 

 

                                          Για την Ο.Σ.Μ.Ε

   Ο  Πρόεδρος                                                          Ο  Γεν.  Γραμματέας

 Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                           Κων/νος  Νικολακόπουλος

 

  

Κοινοποίηση:

Εισαγγελέα  Θεσσαλονίκης

Υπουργό  Μεταφορών

Υφυπουργό  Μεταφορών

Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Μεταφορών

Υπουργό  Εργασίας

Υφυπουργό  Εργασίας

Υπουργείο  Μεταφορών – Τμήμα  Υπεραστικών  Συγκοινωνιών

Κεντρική  Υπηρεσία  ΣΕΠΕ

Τμήμα  Κοινωνικής  Επιθεώρησης  Κεντρικού  Τομέα  Θεσσαλονίκης