ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (μετά τις διευκρινήσεις για πδ 94-14

                                                   Αθήνα  3  Οκτώβρη  2014

 

 

Προς

Υφυπουργό  Μεταφορών

κ.  Μιχάλη  Παπαδόπουλο

 

 

Κε Υφυπουργέ

            Όπως θα έπρεπε να σας είναι γνωστό, στην έννομη τάξη μας προβλέπονται συγκεκριμένες πηγές του δικαίου, από τις οποίες και μόνον δεσμεύεται η δικαστική εξουσία. Οι εγκύκλιοι και τα έγγραφα των οργάνων της κανονιστικής εξουσίας με τα οποία παρέχονται διευκρινίσεις ή οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων με ισχύ νόμου δεν έχουν αφ΄ εαυτά καμία κανονιστική ισχύ, παρά είναι χρήσιμα στο βαθμό που πράγματι διευκρινίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή της ουσιαστικής ρύθμισης.

Συνεπώς, οι πρόσθετες προϋποθέσεις που θέτετε με το από 12.9.2014 έγγραφό σας με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του π.δ. 94/2014», για την εφαρμογή του πδ 94/2014 και την καταγγελία των συμβάσεων οδηγών ενταγμένων σε ΚΤΕΛ λεωφορείων δεν έχουν απολύτως καμία κανονιστική αξία και δε δεσμεύουν κανένα Δικαστήριο.                    

Συγκεκριμένα, ενώ με το πδ ορίζεται ότι οι απολύσεις των ανωτέρω οδηγών γίνεται απλώς και μόνο με την τήρηση των διατυπώσεων του  ν.3198/1955, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, στο από 12.9.2014 έγγραφό σας αναφέρετε ότι θα πρέπει να ισχύει, μεταξύ άλλων, ένας από τους ακόλουθους όρους: α) ο άμεσα ενδιαφερόμενος (συν-) ιδιοκτήτης του μισθωμένου σε ΚΤΕΛ λεωφορείου ΔΧ πρόκειται να απασχοληθεί στην επιχείρησή του ως οδηγός (αυτοπρόσωπη οδήγηση) β) ο άμεσα ενδιαφερόμενος (συν-) ιδιοκτήτης του μισθωμένου σε ΚΤΕΛ λεωφορείου ΔΧ πρόκειται να απασχολήσει στην επιχείρησή του συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας α΄ή β’  βαθμού γ) στην περίπτωση νέου – κατόπιν μεταβίβασης – (συν-) ιδιοκτήτη λεωφορείου μισθωμένου σε ΚΤΕΛ.

            Οι πρόσθετες αυτές προϋποθέσεις ασφαλώς δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το γράμμα της διάταξης του πδ 94/2014, ούτε με το πνεύμα της, όσο διασταλτικά και αν ερμηνευθεί.

Ακόμα και η αιτιολογική έκθεση το υπδ 94/2014 στην οποία με τόση έμφαση αναφέρεστε και η οποία επίσης δεν έχει κανονιστική ισχύ, απλώς περιλαμβάνει τη σκέψη ότι με το πδ 246, όπως ίσχυε μέχρι την τροποποίησή του με το πδ 94, οι ιδιοκτήτες δεσμεύονταν από τους λόγους απόλυσης ακόμα και εάν ήθελαν να οδηγήσουν αυτοπροσώπως το λεωφορείο τους, και όχι ότι η ρύθμιση του πδ 94 περιορίζεται στις περιπτώσεις  αυτοπρόσωπης οδήγησης ή μεταβίβασης του οχήματος. 

Θα πρέπει να νομίζετε ότι απευθύνεστε σε αδαείς, όταν εκδίδετε ένα τέτοιο έγγραφο, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως κανονιστική αξία και δεν πρόκειται να ληφθεί υπόψη από κανένα Δικαστήριο, μόνο και μόνο για να αποτρέψετε τις αντιδράσεις μας και να καθησυχάσετε τους φόβους χιλιάδων οδηγών που είναι πλέον έκθετοι, μετά το προεδρικό διάταγμα 94/2014, στον κίνδυνο της απόλυσης. Κίνδυνος ο οποίος έχει ήδη υλοποιηθεί για αρκετούς, οι οποίοι έχουν ήδη βρεθεί στο δρόμο, χωρίς να υπάρχει καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο από 12.9.2014 έγγραφό σας και οι οποίες βρίσκονται μόνο στο μυαλό σας.

            Εκτός και αν νομίζετε ότι μπορείτε ως Υφυπουργός από το γραφείο σας με απλά έγγραφά σας, χωρίς καμία απολύτως διαδικασία από αυτές που ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, να εκδίδετε ουσιαστικές ρυθμίσεις με ισχύ νόμου με τις οποίες ρυθμίζονται οι τύχες χιλιάδων εργαζομένων  και των οικογενειών τους. Η άποψη που έχετε για το λειτουργία του δικαιϊκού μας  συστήματος προκαλεί κατάπληξη και για άλλους λόγους. Με μια φράση σας στο από 15.9.2014 με αρ. πρωτ. 1842/15.9.2014 έγγραφο που έχετε απευθύνει στη ΓΣΕΕ, θέτετε εκποδών όλο το προστατευτικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής μας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των θέσεων εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης. Αλήθεια, θεωρείτε ότι ως Υφυπουργός της ελληνικής κυβέρνησης έχετε την αρμοδιότητα να ακυρώσετε την προστασία που παρέχει ο κοινοτικός νομοθέτης ή να ερμηνεύσετε κατά το δοκούν ότι αυτό το προστατευτικό πλαίσιο ισχύει μόνο όταν η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση έχει από έναν ορισμένο αριθμό εργαζομένων και πάνω; Και όλα αυτά επειδή θεωρείτε ότι το «άνεργο παιδί του μετόχου» είναι πιο άξιο προστασίας από εκείνον που θα βρεθεί άνεργος μετά από 10, 20 ή 30 χρόνια εργασίας και η οικογένειά του θα στερηθεί κάθε μέσου βιοπορισμού;

            Στο ίδιο έγγραφό σας προς τη ΓΣΕΕ, επιχειρείτε να εμφανίσετε ως περιορισμένο τον αριθμό των οδηγών που αφορά η ρύθμισή σας, τονίζοντας ότι αυτή αφορά μόνο τους οδηγούς που έχουν προσληφθεί από ιδιοκτήτες – μετόχους των ΚΤΕΛ. Προς ενημέρωσή σας, η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών που απασχολούνται στα ΚΤΕΛ έχουν προσληφθεί και συνδέονται με σύμβαση εργασίας με τους μετόχους των ΚΤΕΛ. Ελάχιστα είναι τα ΚΤΕΛ που διαθέτουν λεωφορεία ιδιοκτησίας τους και απασχολούν οδηγούς απευθείας συνδεόμενα με τα ίδια.

            Αναμέναμε, μετά την έκταση που έχει πάρει το θέμα και την επαλήθευση των φόβων μας με τις αναίτιες απολύσεις που έγιναν ήδη από τον πρώτο μήνα ισχύος του διατάγματός σας, ότι θα αντιμετωπίζατε το πρόβλημα με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Αντ’  αυτού, διαπιστώνουμε ότι προσπαθείτε να μας ρίξετε στάχτη στα μάτια με εγκυκλίους και έγγραφα χωρίς καμία αξία. Όπως σκοπίμως μας διατηρήσατε σε άγνοια όταν ετοιμάζατε το προεδρικό διάταγμα, έτσι τώρα σκοπίμως επιχειρείτε να μας περιαγάγετε σε πλάνη ως προς τη νομική σημασία και τις επιπτώσεις του στις θέσεις εργασίας.

Κε Υφυπουργέ

Η στάση σας αξιολογείται από τους χιλιάδες εργαζόμενους των ΚΤΕΛ και από την κοινωνία. Ο τωρινός χειρισμός του θέματος από πλευράς σας επιβεβαιώνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο όσα καταγγείλαμε με την από 29.8.2014 ανοιχτή επιστολή μας – Δελτίο Τύπου.

Ζητούμε την παραίτησή σας διότι προκύπτει πλέον ότι όχι μόνο συνειδητά επιλέξατε να απελευθερώσετε τις απολύσεις στα ΚΤΕΛ παρά την αντίθετη θέση του Υπουργού Μεταφορών κατά την ψήφιση του  ν. 4199/13, αλλά και διότι, προκειμένου να υλοποιηθεί η απελευθέρωση χωρίς αντιδράσεις, εν γνώσει σας εκδίδετε έγγραφα που δεν έχουν καμία νομική σημασία.

Ελπίζουμε ότι πλέον το θέμα θα τύχει της προσοχής του Πρωθυπουργού.

 

                                  Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

Ο  Πρόεδρος                                      Ο  Γεν.  Γραμματέας

Θεμιστοκλής  Αμπλάς            Κων/νος  Νικολακόπουλος

 

 

Κοινοποίηση:

 1.  Πρωθυπουργό

      κ.  Αντώνη  Σαμαρά

 2.  Αντιπρόεδρο  Κυβέρνησης

      κ.  Ευάγγελο  Βενιζέλο

 3.  Υπουργό  Επικρατείας

 4.  Υπουργό  Μεταφορών

 5.  Υπουργό  Εργασίας

 6.  Υφυπουργό  Εργασίας

 7.   Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Μεταφορών

 8.   Υπ. Μεταφορών – Διεύθυνση  Επιβατικών  Μεταφορών – 

             Τμήμα Υπεραστικών  Συγκοινωνιών

 9.   Κοινοβουλευτικές  Ομάδες  Κομμάτων

10.  Πρόεδρο  Γ.Σ.Ε.Ε

 11.  ΜΜΕ