ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΣΜΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                                                   Αθήνα  29  Μάη  2015

 

 Προς

Υπουργό  Εργασίας  &

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ.  Πάνο  Σκουρλέτη

 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

 

Κ. Υπουργέ,

Από την καθημερινή παρουσία μας στον χώρο εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων αλλά και από την συμμετοχή μας στα κλιμάκια ελέγχου του ΣΕΠΕ αλλά και άλλων υπηρεσιών κατά την πραγματοποίηση των τουριστικών μεταφορών, έχουν αναδειχθεί τα παρακάτω θέματα, που με τις αναγκαίες παρεμβάσεις θα επιλύσουν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της αδήλωτης και εν γένει παράνομης απασχόληση στον χώρο εργασίας μας.

Βιβλίο Δρομολογίων  - Βιβλίο Ανάπαυσης (Ρεπό) Οδηγού.

Μεταξύ των εγγράφων που πρέπει να κατέχει ο οδηγός κατά την πραγματοποίηση μεταφοράς (κίνηση λεωφορείου) είναι και το ημερήσιο βιβλίο δρομολογίων, το οποίο μάλιστα σήμερα δεν έχει υποχρέωση να το θεωρεί για την ισχύ του στο αρμόδιο τμήμα του Σ.Ε.Π.Ε.

Όμως από το βιβλίο αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της απασχόλησης του οδηγού εντός των ορίων που επιτάσσει ο Νόμος, διότι αυτό ακολουθεί το αυτοκίνητο και όχι τον οδηγό. Δηλαδή ο οδηγός μπορεί να απασχολείται σε δύο βάρδιες, σε δύο διαφορετικά λεωφορεία, να συμπληρώνει κανονικά τα στοιχεία του σε δύο βιβλία δρομολογίων και να μην ελέγχεται για την απασχόλησή του αυτή.

Προτείνεται να αντικατασταθεί με βιβλίο ημερήσιας απασχόλησης οδηγού, που θα έχει τον ίδιο ακριβώς τύπο, θα έχει τα πλήρη στοιχεία του οδηγού με φωτογραφία του, το οποίο θα υποχρεούται να επιδεικνύει ο οδηγός σε κάθε έλεγχο μαζί με το βιβλίο ρεπό.

Και τα δύο παραπάνω βιβλία θα πρέπει να θεωρούνται για την ισχύ τους από τις κατά τόπο (έδρα επιχείρησης) υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

 Πρόσληψη οδηγού – πίνακας ωρών εργασίας.

Σε μεγάλη έκταση πλέον και στις επιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών, συνάπτονται συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατ’ επίφαση νομιμότητα της εργασίας των οδηγών. Είναι αυτονόητο ότι τέτοια απασχόληση σπάνια συνάδει με το έργο που πραγματοποιούν τα τουριστικά λεωφορεία. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο οδηγός τουριστικού λεωφορείου, να πραγματοποιεί εκδρομή που απαιτεί είτε πολλές ώρες απασχόλησης, είτε πολλές ημέρες απασχόλησης και κατά τον έλεγχο να επιδεικνύει την πρόσληψή του και στην συνέχεια μετά από μεγάλη και χρονοβόρα διαδικασία να διαπιστώνουμε μερική απασχόληση (τρείς ή τέσσερις ώρες ημερησίως) ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Για την επίλυση του θέματος θα πρέπει ο οδηγός κατά τον έλεγχο θα πρέπει να επιδεικνύει και των πίνακα ωρών εργασίας της επιχείρησης.

 Διοικητικές Κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/1985 και 561/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Να επανακαθορισθούν τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 3 της Φ450/38668/3534 (ΦΕΚ Β 2061/23.8.2013) υ.α. στο ύψος που αρχικά είχαν ορισθεί με την Φ450/51477/5520 (ΦΕΚ Β 2687/10.11.2011).

Το ύψος των προστίμων με το προηγούμενο καθεστώς αποδείχθηκε ότι λειτούργησε αποτρεπτικά για τις προβλεπόμενες εκεί παραβιάσεις.

 Οδηγοί σχολικών λεωφορείων

Κατά την διάταξη του άρθρου 8δ του Ν.3185/2003 οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων (ιδιωτικής χρήσης) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το όριο ηλικίας των εξήντα πέντε (65).

Το παράδοξο είναι ότι οι οδηγοί που πραγματοποιούν σχολικές εκδρομές με λεωφορεία δημοσίας χρήσεως, οι οποίες εκ των πραγμάτων είναι επίπονες και πολυήμερες μπορούν να έχουν όριο ηλικίας εξήντα εννέα ετών (69).

Παρέμβασή σας προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας για την θεσμοθέτηση του ορίου ηλικίας των 65 ετών και για τους οδηγούς λεωφορείων δημοσίας χρήσεως που εκτελούν σχολικές εκδρομές

 Ηλεκτρονικοί Ταχογράφοι

Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις όλων των μέχρι σήμερα αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, τόσο τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου όσο και τα κλιμάκια της Τροχαίας που διενεργούν ελέγχους δεν έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα μέσα για την ανάγνωση των ηλεκτρονικών ταχογράφων. Αποτέλεσμα η έλλειψη ελέγχου του ωραρίου απασχόλησης των οδηγών των λεωφορείων.

Πιστεύουμε στην παρέμβασή σας για την αντιμετώπιση των θεμάτων που σας θέσαμε.

                                  

                                          Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

      Ο  Πρόεδρος                                                            Ο  Γεν.  Γραμματέας

   

   Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                 Διομήδης  Καρακωνσταντής

 


 Κοινοποίηση:

1. Αναπληρωτή  Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων

2. Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ

3.   Διευθύντρια  Κεντρικής  Υπηρεσίας  ΣΕΠΕ