ΤΡΕΙΣ (3) ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ - ΠΑΤΡΑ

                                                Αθήνα  9  Ιούλη  2015

 

 

Προς

1.  Αναπληρωτή  Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων

2.  Υπουργό  Εργασίας  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης

 

 

 

Κάποιος  να  μαζέψει  τους  εργοδότες.

          Πολλές  φορές  το  τελευταίο  διάστημα  έχουμε  επισημάνει  και  τονίσει  την  απαράδεκτη  και  προβληματική  στάση  των  εργοδοτών,  οι  οποίοι  εκμεταλλευόμενοι  την  παρούσα  συγκυρία  προσπαθούν  να  δημιουργήσουν  τετελεσμένα  στην  αγορά  εργασίας,  να  κερδοσκοπήσουν  και  να  αποκομίσουν  άμεσα  οφέλη  σε  βάρος  των  πολύπαθων  συναδέλφων  εργαζόμενων.

Πρόσφατο  τρανό  παράδειγμα  η  αναιτιολόγητη  απόλυση  τριών  (3)  συναδέλφων  μας,  μελών  του  σωματείου  μέλους  μας  με  την  επωνυμία  «Γενικό  Επαγγελματικό  Σωματείο  Οδηγών  Αυτοκινήτων  Ν.  Αχαΐας».

Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.  ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»,  παραβιάζοντας    κατάφορα  το  Ν.  1264/82  και  χωρίς  να  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  των  άρθρων  14  και  15  του  ίδιου  νόμου,  απέλυσε  τα  συνδικαλιστικά  στελέχη  Νικολόπουλο  Βασίλειο  και  Χριστόπουλο  Αναστάσιο  (Β’  Αντιπρόεδρο  και  Αναπλ.  Γραμματέα  αντίστοιχα  του  προαναφερόμενου  σωματείου  μέλους  μας),  καθώς  και  τον  συνάδελφο  Κωνσταντινόπουλο  Ζαχαρία,  μέλος  του  ίδιου  σωματείου.

          Μη  αντέχοντας  τη  συνδικαλιστική  δράση  των  συναδέλφων  και  αποσκοπώντας  με  τον  τρόπο  αυτό   στη  διάλυση  και  απονέκρωση  του  σωματείου  η  επιχείρηση  «ΛΑΡΣΙΝΟΣ  Α.Ε.»  προχώρησε  στην  παράνομη  αυτή  ενέργεια.

         

          Επειδή  οι  εργοδότες  έχοντας  αποθρασυνθεί  πλήρως  δρουν  ανεξέλεγκτα   και  γράφουν  στα  παλαιότερα  των  υποδημάτων  τους  τη  θεσπισμένη  από  την  Πολιτεία  νομοθεσία

          ΖΗΤΑΜΕ 

  • την  άμεση  επιστροφή  των  απολυμένων  συναδέλφων  μας 
  • την  αδιαπραγμάτευτη  και  πιστή  τήρηση  της  εργατικής  και  ασφαλιστικής  νομοθεσίας 
  • την  τήρηση  της  νομιμότητας  σε  όλα  τα  επίπεδα

 Παρακαλούμε  για  τις  άμεσες  ενέργειές  σας.

 


                          Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε


     Ο  Πρόεδρος                         Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς           Διομήδης  Καρακωνσταντής

 

 

 

Κοινοποίηση:

1. Εισαγγελέα  Πάτρας

2. Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ

3. Κεντρική  Υπηρεσία  ΣΕΠΕ

4. Τμήμα  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων  Πάτρας

5. Γενικό Επαγγελματικό Σωματείο Οδηγών Αυτοκινήτων

     Ν. Αχαΐας