ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΕΛ

Αθήνα  2  Αυγούστου  2016 

 

 

 

Προς

1. Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης

2. Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Μπαράζ  απολύσεων  εργαζομένων  στα  ΚΤΕΛ» 

 

 

Κύριοι  Υπουργοί,

            Με  αμείωτη  ένταση  συνεχίζεται  ο  εμπλουτισμός  της  μακράς  λίστας  των  απολυμένων  στα  ΚΤΕΛ.

            Τέσσερα  νέα  θύματα  στο  βωμό  του  κέρδους,  της  ασυδοσίας  και  της  ανεξέλεγκτης  πλέον  δράσης  αυτών  των  εργοδοτών. 

Τα  ΚΤΕΛ  Λάρισας,  Αρκαδίας,  Κέρκυρας  (αστικό)  οι  θύτες.

            Το  άθλιο  κατασκεύασμα  Βρούτση,  Παπαδόπουλου  του  καλοκαιριού  του  2014  συνεχίζει  να  δουλεύει  και  να  παράγει  πικρούς  καρπούς.

            Το  κατασκεύασμα  της  νύχτας  και  της  εξυπηρέτησης  συγκεκριμένων  ιδιωτικών  συμφερόντων,  λειτουργώντας  ως  μοχλός  πίεσης  και  εκβιασμού  κατά  των  εργαζομένων  οδηγεί  σε  απώλεια  θέσεων  εργασίας  και  σε  απολύσεις  για  όσους  δεν  αποδέχονται  μείωση  κατά  50%!!!  των  αποδοχών  τους  και  δεν  συμμορφώνονται  προς  «τας  υποδείξεις».      

Ερωτώνται  οι  ανωτέρω  συναρμόδιοι  Υπουργοί  στους  οποίους  απευθύνεται  το  έγγραφο  αυτό:

α)  Για  πόσο  χρονικό  διάστημα  ακόμη  οι  επιχειρήσεις  ΚΤΕΛ  θα  συνεχίσουν  να  λειτουργούν  ανεξέλεγκτα  και  ασύδοτα  σε  βάρος  των  εργαζομένων;

β)  Θα  μπει  επιτέλους  φραγμός  στις  συνεχιζόμενες  και  υπό  μορφή  χιονοστιβάδας  απολύσεις  εργαζομένων  στα  ΚΤΕΛ;

γ)  Θα  αποκατασταθεί  η  νομιμότητα  στους  εργασιακούς  χώρους  των  ΚΤΕΛ;

δ) Θα  αποκατασταθούν  επιτέλους  οι  διατάξεις  της  οικείας  εργατικής  νομοθεσίας;

ε)  Θα  καταργηθεί  το  Προεδρικό  διάταγμα  της  ντροπής                            (ΠΔ  94/2014);

            Παρακαλούμε  για  την  απάντησή  σας,  καθώς  και  για  τις  άμεσες  ενέργειές  σας.

 

 

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 

      Ο  Πρόεδρος                                                Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                     Διομήδης  Καρακωνσταντής

 

 

 

Κοινοποίηση:

1.  Πρωθυπουργό  της  Ελλάδος

2.  Υφυπουργό  Εργασίας

3.  Υφυπουργό  Μεταφορών

4.  Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Εργασίας

5.  Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Μεταφορών

6.  Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ

7.  Κεντρική  Υπηρεσία  ΣΕΠΕ