ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αθήνα  27  Ιούλη  2016 

 

 

Προς

1. Αναπληρωτή  Υπουργό  Προστασίας  του  Πολίτη

2. Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ

3. Κεντρική  Υπηρεσία  ΣΕΠΕ

 

 

Κύριοι,

            Σύμφωνα  με  τη  διάταξη  της  παρ.  2  του  άρθρου  32  του  Π.Δ  246/06  (ΦΕΚ Α΄ 261),  για  κάθε  χρονική  περίοδο  24  ωρών  ο  εργαζόμενος  πρέπει  να  έχει  περίοδο  ανάπαυσης  δώδεκα  (12)  τουλάχιστον  συνεχών  ωρών,  με  μείωση  μια  φορά  την  εβδομάδα  σε  δέκα  (10)  τουλάχιστον  συνεχείς  ώρες.

            Επειδή  το  τελευταίο  διάστημα  πληθαίνουν  οι  καταγγελίες  προς  την  Ομοσπονδία  μας  σχετικά  με  την  κατά  κόρον  παραβίαση  της  παραπάνω  διάταξης  στα  αστικά  και  υπεραστικά  ΚΤΕΛ  της  χώρας  και  επειδή  ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  τροχαίου  ατυχήματος  λόγω  της  μη  επαρκούς  ανάπαυσης  των  οδηγών,  ζητάμε  από  τις  υπηρεσίες  σας  να  προχωρήσουν  άμεσα  σε  εντατικούς  ελέγχους  στις  προαναφερόμενες  επιχειρήσεις,  προκειμένου  να  τηρηθεί  η  νομιμότητα,  προασπίσουμε  το  αγαθό  της  οδικής ασφάλειας  και  με  τον  καλύτερο  τρόπο  διασφαλίσουμε  την  απρόσκοπτη  μετακίνηση  του  επιβατικού  κοινού.

            Παρακαλούμε  για  τις  άμεσες  ενέργειές  σας.

 

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Ο   Γεν.  Γραμματέας

 Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                                             Διομήδης  Καρακωνσταντής

 

 

Κοινοποίηση:

1. Υπουργό  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης

2. Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων

3. Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Εργασίας

4. Γενική  Γραμματέα  Υπουργείου  Μεταφορών