ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟ ΔΗΜ. ΑΦΘΟΝΙΔΗ (ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)