ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΑΚΕ ΟΣΜΕ

Προς:

Παναγιώτη Στάθη

Νικόλαο Πλέσσα

Χαράλαμπο Υφαντή

Μετά την άρνησή σας να παραλάβετε την συνημμένη έγγραφη απάντησή μας σήμερα το πρωί, 9.12.2016, όταν προσήλθατε στα γραφεία της Ομοσπονδίας, και με δεδομένο ότι δηλώνετε ως διεύθυνση κατοικίας σας την έδρα της Ομοσπονδίας, σας κοινοποιούμε την απάντησή μας στην από 8.12.2016 εξώδικη δήλωση πρόσκλησή σας με την παρούσα ηλεκτρονική επιστολή.

Αθήνα, 9.12.2016

Για το ΔΣ της ΟΣΜΕ

          Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                      Διομήδης  Καρακωνσταντής