ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αθήνα  18  Γενάρη  2017

 

 

Προς

1. Εισαγγελέα  Ιωαννίνων

2. Τμήμα  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων  Ιωαννίνων

 

 

          Με  την  από  13.1.2017  προσωρινή  διαταγή  της  Προέδρου  Πρωτοδικών  του  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων  διατάσσεται  η  άμεση αποδοχή  των  υπηρεσιών  του  Σπύρου  Παύλου,  εργαζόμενου  στην  επιχείρηση  Υπεραστικό  ΚΤΕΛ  Ν.  Ιωαννίνων  Α.Ε  και  ταυτόχρονα  Γεν.  Γραμματέα  του  σωματείου  μέλους  μας  με  την  επωνυμία  «Συνδικάτο  Εργαζομένων  Μεταφορών  περιφέρειας  Ηπείρου  και  Νήσου  Κέρκυρας».

Παρά  ταύτα  η  εργοδοσία  από  την  έκδοση  της  προσωρινής  διαταγής  (13.1.2017)  έως  και  σήμερα,  δεν  σέβεται  την  απόφαση  του  Δικαστηρίου,  αρνείται  και  δεν  αποδέχεται  τις  υπηρεσίες  του  εργαζόμενου  Σπύρου  Παύλου.

          Παρακαλούμε  για  τις  άμεσες  ενέργειές  σας  προκειμένου  να  γίνει  σεβαστή  η  απόφαση  της  Δικαιοσύνης  και  να  εφαρμοστεί  η  από  13.1.2017  προσωρινή  διαταγή  αποδοχής  των  υπηρεσιών  του  εργαζόμενου  Σπύρου  Παύλου. 

 

                                                        Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

   Ο  Πρόεδρος                                                                             Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

 Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                               Διομήδης  Καρακωνσταντής

 

 

 

Κοινοποίηση:

1. Υπουργό  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης

2. Υπουργό  Υποδομών  &  Μεταφορών

3. Υπουργό  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  &  Ανθρώπινων  Δικαιωμάτων

4. Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Εργασίας

5. Γενική  Γραμματέα  Υπουργείου  Μεταφορών

6. Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ

7. Κεντρική  Υπηρεσία  ΣΕΠΕ