ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αθήνα  13  Φλεβάρη  2017

 

 

Προς

1. Εισαγγελέα  Ιωαννίνων

2. Τμήμα  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων  Ιωαννίνων

 

 

 

Κύριοι,

            Παρά  την  από  13.1.2017  προσωρινή  διαταγή  της  Προέδρου  Πρωτοδικών  του  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων,  η  επιχείρηση  «Υπεραστικό  ΚΤΕΛ  Ν.  Ιωαννίνων  Α.Ε»  συνεχίζει  να  μην  αποδέχεται  τις  υπηρεσίες  του  εργαζόμενου  Σπύρου  Παύλου  και  να  μην  καταβάλλει  τις  οφειλόμενες  σε  αυτόν  δεδουλευμένες  αποδοχές.

            Κρούουμε  τον  κώδωνα  του  κινδύνου  για  την  παράνομη  πρακτική  της  προαναφερόμενης  επιχείρησης,  η  οποία  συνάδει  απόλυτα  με  την  πρακτική  όλων  των  επιχειρήσεων  ΚΤΕΛ  της  χώρας  για  παρόμοια  θέματα.

            Πρακτική  η  οποία  έχει  προ  πολλού  ξεπεράσει  τα  όρια  του  θράσους  και  της  ασυδοσίας.

            Πρακτική  επιχειρήσεων  στις  οποίες  η  Πολιτεία  έχει  εμπιστευτεί  κατ’  αποκλειστικότητα  την  οργάνωση  και λειτουργία  των  δημόσιων  επιβατικών  μεταφορών  με  λεωφορεία.

            Πρακτική  μη  αποδοχής  και  σεβασμού  της  νομοθεσίας  και  των  δικαστικών  αποφάσεων.

            Καλούμε  τις  υπηρεσίες  σας  να  επιβάλλουν  άμεσα  την  νομιμότητα.

            Καλούμε  την  Πολιτεία  να  επανεξετάσει  τη  θέση  της  σε  σχέση  με  τους  εργοδότες  ΚΤΕΛ  σε  όλη  τη  χώρα  και  εμπράκτως  αποδείξει  και  απαντήσει: 

            Ποιος  κυβερνά  επιτέλους  αυτή  τη  χώρα;

 

                                             Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 

    Ο  Πρόεδρος                                                           Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

 Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                       Διομήδης  Καρακωνσταντής 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

1.  Υπουργό  Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης  &  Κοιν.  Αλληλεγγύης

2.  Υπουργό  Υποδομών  &  Μεταφορών

3.   Υφυπουργό  Εργασίας

4.   Υφυπουργό  Μεταφορών

5.  Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Εργασίας

6.  Γενική  Γραμματέα  Υπουργείου  Μεταφορών

7.  Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ

8.  Κεντρική  Υπηρεσία  ΣΕΠΕ 

9.  Συνδικάτο  Εργαζομένων  Μεταφορών  περιφέρειας  Ηπείρου  &

                 Νήσου  Κέρκυρας