ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

                     Αθήνα  31  Μαρτίου  2017

 

 

Προς

1.   Υπουργό  Υποδομών  &  Μεταφορών

2.   Υπουργό  Εργασίας

 

 

 

            Πριν  το  μελάνι  στεγνώσει,  το  μελάνι    της    γραπτής  ένορκης  κατάθεσης  (29.3.2017)  των  εκπροσώπων  της  Ομοσπονδίας  Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (Ο.Σ.Μ.Ε)  ενώπιον  της  6ης  Πταισματοδίκη  Αθηνών,  κατάθεσης  η  οποία  αφορούσε  την  μη  εφαρμογή  δικαστικής  απόφασης  επανόδου  του  εργαζόμενου  Σπύρου  Παύλου  στην  εργασία  του   και  συγκεκριμένα  της  προσωρινής  διαταγής  της  Προέδρου  Πρωτοδικών  του  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων,  οι  εργοδότες  του  εργαζόμενου  στην  επιχείρηση  Υπεραστικό  ΚΤΕΛ  Ν.  Ιωαννίνων  Α.Ε  «χτύπησαν  ξανά».

            Ο  εργαζόμενος  στην  επιχείρηση  Υπεραστικό  ΚΤΕΛ  Ν.  Ιωαννίνων  Α.Ε  Σπύρος  Παύλου  και  Γεν.  Γραμματέας  του  «Συνδικάτου  Εργαζομένων  Μεταφορών  περιφέρειας  Ηπείρου  και  Ν.  Κέρκυρας»,    ο  οποίος  με  την  από  13.1.2017  προαναφερόμενη  προσωρινή  διαταγή,  τον  καθοριστικό  ρόλο  και  συμβολή  της  Επιθεώρησης  Εργασίας  Ιωαννίνων,  καθώς  και  τις  άοκνες  ενέργειες  και  προσπάθειες  του  σωματείου,  επανήλθε  στην  εργασία  του  στις  28.2.2017.

            Επειδή  όμως  οι  συγκεκριμένοι  εργοδότες  δεν  σέβονται,  δεν  αποδέχονται  και  δεν  λαμβάνουν  υπόψη  τους  τα  τετελεσμένα  των  δικαστικών  αποφάσεων, στις  30.3.2017 επανακατήγγειλαν  (αναιτιολόγητα  επί  της  ουσίας)    τη  σύμβασή  του.

            Ήτοι  απέλυσαν  για  δεύτερη  φορά  και  μέσα  σε  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα  τον  εργαζόμενο  και  Γεν.  Γραμματέα  του  προαναφερόμενου  σωματείου,  ο  οποίος  με  δικαστική  απόφαση  είχε  επανέλθει.    

 

Κύριοι  Υπουργοί,    

            Στο  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  4493/13.2.2017  έγγραφό  μας,  εκτός  των άλλων,  σας  θέσαμε  το  ερώτημα:

                          «ποιος  κυβερνά  επιτέλους  αυτή  τη  χώρα»

            Το  αναπάντητο  μέχρι  σήμερα  ερώτημά  μας  δεν  ήταν  σχήμα  λόγου, 

δεν  ήταν  ρητορικό  ερώτημα. 

Ήταν  και  συνεχίζει  να  είναι  πραγματικό   ερώτημα,  συνεχίζει  να  μας  απασχολεί  και  γι’  αυτό  το  λόγο  το  επαναλαμβάνουμε:

 

Ποιος  κυβερνά  επιτέλους  αυτή  τη  χώρα;

 

                                            Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

   Ο  Πρόεδρος                                                            Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                         Διομήδης  Καρακωνσταντής

 

 

 

Συνημμένα:  3

 

Κοινοποίηση:

1.   Πρωθυπουργό 

2.   Υφυπουργό  Μεταφορών

3.   Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Μεταφορών

4.   Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Εργασίας

5.   Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ 

6.   Κεντρική  Υπηρεσία  ΣΕΠΕ

7.   Τμήμα  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων  Ιωαννίνων

8.   Γ.Σ.Ε.Ε

9.   Συνδικάτο Εργαζομένων Μεταφορών περιφέρειας Ηπείρου & Ν.  Κέρκυρας