Εξώδικο για Απεργία Πούλμαν (4-8 Ιουνίου 2012)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τις επωνυμίες: 
1.  Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.)  που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μενάνδρου 51, 2ος όροφος, όπως νομίμως εκπροσωπείται  
2. Ομοσπονδία με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων», (Π.Ο.Ο.Τ.Λ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα και επί  της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 48β, (γραφεία Εργατικού Κέντρου Αθηνών), όπως νομίμως εκπροσωπείται 

ΠΡΟΣ

1.  Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού  (ΓΕΠΟΕΤ), εδρεύουσα στην Αθήνα και επί της οδού Πανεπιστημίου 57 
2. Ομοσπονδία  Τουρισμού  Β.  Ελλάδας  (Ο.ΤΟ.Β.Ε),  εδρεύουσα  στη  Θεσσαλονίκη  και  επί  της  οδού  Τερτσέτη  6,  όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται 
Κοινοποίηση : 
Υπουργείο  Πολιτισμού  &  Τουρισμού
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
Υπουργείο  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων
******************* 
Οι ως άνω Ομοσπονδίες κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων λάβαμε υπόψη και την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την σημασία του Τουρισμού εν γένει για την Χώρα. Παρ’ όλα αυτά οι εκπρόσωποι των εργοδοτών μας εγχείρισαν –δήθεν- σχέδιο ΣΣΕ εν οίδει γνωμοδοτήσεως αρχικώς και επί της οποίας και σε ένδειξη καλής πίστης απαντήσαμε γραπτώς και προσήλθαμε εκ νέου σε συνάντηση. 
Κατά την διάρκεια αυτής μας ανακοινώθηκαν προτάσεις που οδηγούν σε πλήρη απορρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, προχωρώντας σε προτάσεις δήθεν εναρμόνισης με ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς αλλά «κατά το δοκούν». Δηλαδή προτάσεις που εναρμονίζονται με ευρωπαϊκές οδηγίες μόνο στα σημεία εκείνα που εξυπηρετεί την εργοδοτική πλευρά. 
Σημειώνουμε, δε, ότι από την ημερομηνία λήξεως της ΣΣΕ του έτους 2011 έχουν παρέλθει δύο μήνες και η στάση της εργοδοτικής πλευράς με τις συνεχείς αναβολές και αλλαγές –εμπαιγμούς- στην ΣΣΕ κρίνεται από μεριάς μας ως άκρως παρελκυστική. 
 
Ως εκ τούτου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος κατά την συνεδρίασή του την 14/05/2012 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων κατά την συνεδρίασή του την 02/05/2012 και με βάσει το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1264/1982 αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί απεργία με έναρξη την Δευτέρα 04/06/2012 και ώρα 01:00 π.μ. και λήξη την 08/06/2012 και ώρα 01:00 π.μ. των πρωτοβάθμιων σωματείων – μελών που ανήκουν στη δύναμη των ως άνω Ομοσπονδιών αλλά και των φυσικών προσώπων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων με σκοπό την επίτευξη του παρακάτω αιτήματος: 
Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων του έτους 2012 με το ήδη γνωστοποιηθέν στην εργοδοτική οργάνωση περιεχόμενο.   
Για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου διατίθεται προσωπικό ασφαλείας.
Αθήνα  29  Μάη  2012 
 
Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Μ.Ε. 
Ο Πρόεδρος                                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας
 
Βασίλης  Δημητρόπουλος                                                                          Θεμιστοκλής  Αμπλάς  
 
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ο.Τ.Λ.Ε.
Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας 
 
Κων/νος  Σωτηρόπουλος                                                                            Μάριος  Νικολόπουλος