Καλωσήρθατε

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα μας.

Πιστεύω μας είναι ότι ο ενημερωμένος συνάδελφος είναι αυτός που μπορεί να αντισταθεί αποτελεσματικότερα σε κάθε προσπάθεια καταπάτησης των εργασιακών του δικαιωμάτων.

Αποτελεί πρώτιστο καθήκον για τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας να παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση στους εργαζόμενους.  

Αυτήν την ανάγκη της ενημέρωσης και της επικοινωνίας έρχεται να καλύψει η δημιουργία της ιστοσελίδας μας.

Ελπίζω οι συνάδελφοι να αγκαλιάσουν αυτή μας την προσπάθεια και η ιστοσελίδα μας να αποτελέσει ένα παράθυρο σωστής και έγκυρης ενημέρωσης, λειτουργώντας σαν ένα επιπλέον εργαλείο με όλες τις άλλες μορφές ενημέρωσης και προσέγγισης που έχουμε στη διάθεσή μας, για καλύτερα αποτελέσματα στους  δύσκολους αγώνες που από κοινού καλούμαστε να δώσουμε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.  


Η Διοίκηση της Ο.Σ.Μ.Ε


Πρόσθετες πληροφορίες