Κήρυξη υποχρεωτικής ΔΑ 37/2010 Φορτηγών Δευτέρα, 25 Ιουλ 2011