ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Απεργία στη συγκοινωνία - Απεργία στη μεταφορά"