ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ