ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΠΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ