ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ