ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΑΛΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ