ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ