ΒΑΘΙΑ ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ