Θέσεις ΟΣΜΕ επί του Σχεδίου Νόμου για ΤΑΞΙ Τετάρτη, 28 Μαρ 2012