Διοικητικό Συμβούλιο 2022

 

Εκτελεστική  Γραμματεία

1.

Πρόεδρος

Αμπλάς Θεμιστοκλής - ΚΤΕΛ

2.

Α΄ Αντιπρόεδρος

Παπαδάκης Ιωάννης - ΦΟΡΤΗΓΑ 

3.

Β΄ Αντιπρόεδρος

Μπαλακέρας Αλέξανδρος - ΚΤΕΛ 

4.

Γενικός  Γραμματέας

Γιολδάσης  Γεώργιος - Ο.ΣΥ

5.

Γραμματέας  Οργανωτικού

Κοντουδάκης Εμμανουήλ - ΡΟΔΑ

6.

Γραμματέας  Οικονομικού

Καραμητόπουλος Αθανάσιος - Ο.ΣΥ 

7.

Γραμματέας  Τύπου

Δήμκας Ιωάννης - ΟΑΣΘ

 ΜΕΛΗ  Δ.Σ

8.

Σταβάρας Στέφανος - ΚΤΕΛ

9.

Παναγιωτάκης Αβραάμ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

10.

Ταρτόρας Θωμάς - ΦΟΡΤΗΓΑ

11.

Παλούκος Δημήτριος - ΤΑΞΙ

12.

Μεταξόπουλος Θεόδωρος - ΟΑΣΘ

13.

Μυλώνης Δημήτριος - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

14.

Δημόπουλος Νικόλαος - ΚΤΕΛ

15.

Παύλου Σπυρίδων - ΚΤΕΛ 

16.

Ηλιού Κων/νος - ΟΑΣΘ

17.

Ζώγας Απόστολος - Ο.ΣΥ

 

Πρόσθετες πληροφορίες