ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΣΜΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ