ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ