Ανάρτηση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων β'κύκλου

Στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. πρωτ.: 1585/8.3.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελούμενων της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» Κωδικός MIS: 5002944), σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων.

Μπορείτε να τα δείτε εδώ:

Διαβάστε εδώ την Απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.