Δελτίο Τύπου Απολογιστικής Ημερίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων  Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.), διοργανώνει την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στις 19:00, στο Ωδείο Αθηνών στην Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής» Απολογιστική Ημερίδα για την Πράξη «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου» και δόθηκε η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα προσδοκώμενα οφέλη των καταρτιζόμενων από τη χρήση των νεοαποκτηθέντων - πιστοποιημένων δεξιοτήτων καθώς και τα οφέλη του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε live την Απολογιστική Ημερίδα στο επίσημο Youtube Κανάλι της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.).

 

*Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.