ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ διενέργειας απευθείας ανάθεσης δράσεων δημοσιότητας (21.1.2020) Τρίτη, 21 Ιαν 2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 4 Δευτέρα, 13 Ιαν 2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τον διαγωνισμό Τρίτη, 10 Δεκ 2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΣΜΕ Δευτέρα, 11 Νοε 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΣΜΕ Δευτέρα, 11 Νοε 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στέλεχος 4 Παρασκευή, 26 Ιουλ 2019
Δήλωση δέσμευσης συμμόρφωσης της εταιρίας Ο.Σ.Μ.Ε με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Δευτέρα, 01 Ιουλ 2019
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Δευτέρα, 27 Μαϊ 2019
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Τετάρτη, 13 Μαρ 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Δευτέρα, 18 Φεβ 2019