Κλάδος των Οδηγών Δημοσίου

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.  

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των Οδηγών Δημοσίου και τη κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμίσεων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

Πρόσθετες πληροφορίες