Κλάδος των Οδηγών Φορτηγών και λοιπών Αυτοκινήτων

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των Οδηγών Φορτηγών και λοιπών Αυτοκινήτων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

 Νομοθεσία

Ν. 3446/2006 (Α49)

"Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων

Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις"

 

Ν. 3887/2010 (Α174)

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

 

Υ.Α. Αριθμ. 56545/5861

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2012.

 

Πρόσθετες πληροφορίες