Κλάδος των Οδηγών Ταξί - Αγοραίων

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των Οδηγών Ταξί και Αγοραίων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

 Νομοθεσία

N. 3996/2011 (A 170)  - Άρθρο 51 (Δείτε σελίδα 37)

"Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων" 

 

Ν. 3710/2008 (Α 216) - Άρθρο 24 και Άρθρο 37

"Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις" 

 

Ν. 3534/2007 (Α 40) - Άρθρο 17

"Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις"

 

Ν. 3446/2006 (Α 46) - Άρθρα 10, 11, 12, 13, 14

"Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις."

 

Ν. 3254/2004 (Α 137) - Άρθρα 19

"Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις" 

 

Ν. 3109/2003 (Α 38)

"Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις."

 

ΠΟΛ. 1096 / 2010

"Αντιμετώπιση θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών."

Πρόσθετες πληροφορίες