Οδική Βοήθεια

 

 Νομοθεσία

 

N. 3651/2008 (A44)

Οδική βοήθεια οχημάτων 

 

N. 3783/2009 (A136) - Άρθρο 14

 Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις

 

N. 3897/2010 (A208) - Άρθρο 13

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες