Όργανα Ομοσπονδίας

 
Τα όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
  • Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων (Συνέδριο) από τα Σωματεία – Μέλη που συγκροτούν την Ομοσπονδία
  • Το 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η 7μελής Εκτελεστική Γραμματεία
  • Η Ελεγκτική Επιτροπή
  • Το Γενικό Συμβούλιο

Πρόσθετες πληροφορίες