Έγγραφο Συνδικάτου Τουριστικών Β. Ελλάδος για ασφάλεια σχολικών εκδρομών

Ενημέρωση 25-11-2013: Δείτε την απάντηση της ΟΣΜΕ εδώ.