Διευκρινήσεις Υφυπουργού Μεταφορών για Π.Δ. 94-2014