Δελτίο Τύπου ΕΚΑ για άμεση απόσυρση τροπολογίας Ο.Μ.Ε.Δ