Δελτίο Τύπου Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε για τα ατυχήματα στις Εθνικές Οδούς