Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών - Απόρριψη Αγωγής Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.