Η Ταυτότητα της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας

Η  Ομοσπονδία  μας  με  την  επωνυμία  «Ομοσπονδία  Υπαλλήλων  Οδηγών  Αυτοκινήτων  Ελλάδας»  ιδρύθηκε  το  1933.

Στις  14-6-1967  με  την  υπ’  αριθμ.  19  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του  Γενικού  Επιτελείου  Στρατού  αποφασίστηκε  η  κατάργηση  και  διάλυσή  της.

Επαναλειτούργησε  το  1976  με  την  επωνυμία  «Ομοσπονδία  Υπαλληλικού  Προσωπικού  Αυτοκινήτων  Ελλάδας  (Ο.Υ.Π.Α.Ε)»  

Η  σημερινή  της  επωνυμία  «Ομοσπονδία  Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (Ο.Σ.Μ.Ε)»  κρίθηκε  αναγκαία  για  την  συσπείρωση  περισσότερων  εργαζομένων  στις  επιβατικές  &  εμπορευματικές  χερσαίες    μεταφορές  και  αποφασίστηκε  από  το  25ο  Πανελλαδικό  Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριό  μας  στις  17-18  Γενάρη  2005  και  εγκρίθηκε  από  το  Μονομελές  Πρωτοδικείο  Αθηνών.

Η  Ομοσπονδία  μας  είναι  η  αντιπροσωπευτικότερη  στο  χώρο  των  επιβατικών  &  εμπορευματικών  χερσαίων  μεταφορών.  

Αριθμεί  120  πρωτοβάθμια  σωματεία  εκπροσωπώντας  

τους  εργαζόμενους όλων  των  ειδικοτήτων  

του  ΟΑΣΑ  &  εταιρειών  αυτού,  

του  ΟΑΣΘ  Θεσσαλονίκης,

των  Αστικών  &  Υπεραστικών  ΚΤΕΛ,

των  Εταιρειών  Οδικής  Βοήθειας,

τους  οδηγούς

των  Φορτηγών  &  πάσης  φύσεως  αυτοκινήτων,  

των  Τουριστικών  Λεωφορείων,  

των  Ταξί – Αγοραίων  

και τους οδηγούς

με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  στο  Δημόσιο,  ΝΠΔΔ  και  τους  ΟΤΑ.

 

Υπογράφουμε  πέντε  (5)  Σ.Σ.Ε  με  τις  εργοδοτικές  οργανώσεις  που  ισχύουν  για  όλη  τη  χώρα.

Σκοπός  της  Ομοσπονδίας  είναι  η  προάσπιση  των  δικαιωμάτων  των  εργαζομένων  και  η  βελτίωση  των  όρων  και  ωρών  εργασίας  τους.

Για  την  επίτευξη  αυτού  του  σκοπού  έχουμε  συνεργασία  με  άλλες  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  και  κυρίως  με  τη  Γ.Σ.Ε.Ε,  της  οποίας  είμαστε  μέλος.

Πρόσθετες πληροφορίες