ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ (28.8.2014)

Αριθμ.  πρωτ.  2088                                                               Αθήνα  25  Αυγούστου  2014

 

Προς

Μ.Μ.Ε   

 

Στις  28-8-2014  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:00  στα  γραφεία  της  Ομοσπονδίας  Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (Ο.Σ.Μ.Ε) (Μενάνδρου  51 – 2ος  όροφος – Αθήνα)  θα  παραχωρηθεί  συνέντευξη  τύπου  με  θέμα:

«Ενημέρωση,  αντιμετώπιση,  τρόποι  αντίδρασης,  απεργιακές  κινητοποιήσεις  κατά  της  σκανδαλώδους  μοναδικής  διάταξης  του  Π.Δ  94/2014  (ΦΕΚ  161/Α/13-8-2014)  η  οποία  ανοίγει  διάπλατα  το  δρόμο  για  μαζικές  απολύσεις  εργαζομένων  στα  ΚΤΕΛ»

                                         

                                                          Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 Ο  Πρόεδρος                                                                                Ο  Γεν.  Γραμματέας

 Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                              Κων/νος  Νικολακόπουλος